Unitats de ventilació

El so d'una sola succió de CAEXVEN i les unitats de ventilació aïllada tèrmicament amb motor a transmissió, la doble aspiració directa del motor són una solució per a la protecció integral de l'equip i un òptim aïllament acústic i tèrmic.